dinsdag, 11. oktober 2011 - 21:12

Hoogeveen, De Wolden en Assen werken aan trainingscentrum wielersport

Regio

De gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Assen gaan samen plannen uitwerken voor de realisatie van een regionaal trainingscentrum (RTC) voor de wielersport op twee locaties in de provincie. In Hoogeveen/De Wolden gaat het om de locatie Nijstad, ten westen van de woonwijk Erflanden. In Assen is gekozen voor de locatie Stadsbroek. De intentieverklaring die daaruit voortvloeit, is dinsdag ondertekend door de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Assen.

Deze plannen sluiten aan bij de wens van de De Koninklijke Nederlandse Wielerunie en het Olympisch Netwerk Noord-Nederland om een RTC op te richten in Drenthe. De ontwikkeling van een regionaal trainingscentrum past ook prima in doelstelling van de provincie voor Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan. Binnen dit plan is wielersport een van de kernsporten.

In december 2010 heeft het college van B&W van Hoogeveen Nijstad aangewezen als locatie voor de wielerbaan van de Peddelaars. Momenteel werkt de gemeente aan een ontwerp van de accommodatie en het terrein. Op basis van dit ontwerp wordt duidelijk hoeveel geld er nodig is om het plan te realiseren en waar dit geld vandaan moet komen. Dit traject wordt eind 2011 afgerond.

Op het beweeg- en beleefpark Stadsbroek zal het wielercentrum een prominente plaats gaan innemen. De kombaan, BMX-baan, veldritparcours en de bijpassende horeca voorzieningen zullen op termijn veel mensen de gelegenheid geven de wielersport in al zijn facetten te beoefenen. De plannen voor een Drents RTC voor het wielrennen sluiten hier naadloos op aan.

De drie gemeenten richten zich met hun plannen in eerste instantie op de breedtesport, maar ze constateren dat de faciliteiten samen een uitstekende invulling kunnen betekenen van een RTC. De gemeenten hebben zich dan ook uitgesproken voor een gezamenlijke inzet om te komen tot de realisatie van een RTC voor de wielersport in Drenthe. Met de intentieverklaring is dit voornemen bekrachtigd.
Provincie:
Tag(s):