vrijdag, 21. oktober 2011 - 17:20

Hoogeveen niet langer startplaats Drentse Fiets4Daagse

Hoogeveen

De Stichting Drentse Fiets4Daagse en de gemeente Hoogeveen hebben in overleg besloten dat Hoogeveen volgend jaar geen startplaats meer is van de Drentse Fiets4Daagse.

Wethouder Tiens Eerenstein: “Hiermee komt helaas een jarenlange traditie te vervallen. Samen met de Stichting Drentse Fiets4Daagse hebben we veel in het werk gesteld om met ondernemers en het Toeristisch Ondernemers Platform, Hoogeveen te behouden als startlocatie. Deze inspanningen zijn echter tevergeefs geweest.“

Een combinatie van factoren heeft tot dit besluit geleid. Teruglopende deelnemersaantallen, te weinig draagvlak bij Hoogeveense ondernemers en het minder in kunnen zetten van ondersteuning door de gemeente dragen in belangrijke mate bij aan het verdwijnen van Hoogeveen als startlocatie van de Fiets4Daagse. De Stichting Fiets4Daagse onderzoekt nu of ze in de provincie Drenthe een andere startlocatie kan vinden.

De Stichting Fiets4Daagse en de gemeente gaan binnenkort aan alle vrijwilligers het besluit en de ontwikkelingen toelichten.
Provincie:
Tag(s):