donderdag, 27. januari 2011 - 20:44

Hoogeveen wil groeien naar 59.000 inwoners

Hoogeveen

Hoogeveen wil beheerst groeien, dat staat in de Structuurvisie 2015-2030.

Beheerst groeien houdt in dat het inwoneraantal jaarlijks met 203 moet groeien en dat er per jaar 250 woningen gebouwd moeten worden. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “We zijn goed op weg om de gewenste groei van Hoogeveen te realiseren. Tot en met 2008 zijn er voldoende woningen gebouwd. De afgelopen twee jaar is dit, waarschijnlijk door de economische en financiele crisis, niet gelukt. In de kern Hoogeveen en in de dorpen liggen we op schema. De bouw van woningen in het landelijk gebied daarentegen blijft wat achter.”

Hoogeveen wil in 2030 gegroeid zijn naar 59.000 inwoners. De teller staat inmiddels op 55.000; dit is beneden de verwachting. “Waarschijnlijk ligt hier een relatie met het niet volledig realiseren van het woningbouwprogramma, zoals de bouw van woningen in het landelijk gebied” aldus Hiemstra.

Dit jaar gaat Hoogeveen de Structuurvisie 2015-2030 actualiseren. Demografische ontwikkelingen (o.a. vergrijzing), wijzigingen in vraag en aanbod en de komst van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening zijn aanleiding om de structuurvisie te actualiseren. Ook de Woonvisie wordt vernieuwd. Hierin komt te staan welk type woningen waar en wanneer gebouwd gaan worden.
Provincie:
Tag(s):