woensdag, 15. juni 2011 - 22:08

Hoogeveen zet in op een solide basis voor De Tamboer

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen blijft zich ook de komende tijd inzetten voor de toekomst van de Tamboer.

Het is de bedoeling dat er een solide basis komt te liggen voor De Tamboer voor de komende jaren. Wethouder Ton Bargeman: “De ingezette interventie van de gemeente bij De Tamboer is nog niet af. Verdergaande investeringen, sturing en controle vanuit de gemeente is nodig wil De Tamboer een theater blijven met een volwaardige programmering en een goed congrescentrum. We willen graag dat het theater op het gebied van cultuur een verbinder is.”

Voor de jaren 2011 en 2012 is bijna 1,3 miljoen nodig voor investeringsmaatregelen die de levensduur van De Tamboer verlengen. Daarnaast wordt de raad gevraagd 158.000 euro voor achterstallig onderhoud beschikbaar te stellen. Ook voert het college € 50 duizend euro op bij de volgende voorjaarsnota voor regulier onderhoud.

Ondanks deze extra investeringen blijft de financiële situatie van De Tamboer de komende jaren broos, want na drie jaar van flinke exploitatietekorten heeft het theater geen enkel vermogen meer om op terug te vallen. Het is niet te verwachten dat De Tamboer, gelet op de huidige marktomstandigheden, in staat is om hier de komende jaren een substantiële verbetering in aan te brengen. Daarom zijn voor de programmering van het nieuwe seizoen kaders meegegeven waardoor het inkooprisico met meer dan de helft is teruggedrongen. Daarnaast is het totaal aantal voorstellingen lager dan andere jaren en worden deze begroot op 242. Minder voorstellingen betekent ook minder inzet personeel, waarbij ontslag uit vaste dienst zoveel mogelijk wordt vermeden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de eenmalige kosten voor de afvloeiing van personeel voor zijn rekening te nemen.

De directievoering komt in de nieuwe situatie in handen van de gemeente. De gemeente stelt de directeur aan, die verantwoording aflegt aan de gemeentesecretaris. De Tamboer blijft een stichting, maar het bestuur wordt gevormd door de wethouder cultuur en deskundigen uit de culturele en financiële wereld. Het gaat hierbij om een tijdelijke constructie van 2,5 jaar. Aan het eind van die periode vindt een evaluatie plaats en wordt de keuze gemaakt om de Tamboer al dan niet weer volledig zelfstandig te laten opereren.
Provincie:
Tag(s):