donderdag, 22. september 2011 - 16:22

Hoograven al 3.000 jaar geleden bewoond

Utrecht

Op een bouwterrein in de Utrechtse wijk Hoograven is een raadselachtig vlechtwerk van wilgentenen van waarschijnlijk 3.000 jaar oud gevonden. Ook zijn restanten van de Romeinse Limesweg aangetroffen.

De vondsten zijn gedaan voorafgaand aan de bouw van de Brede School Duurstedelaan, de bouwwerkzaamheden lopen geen vertraging op door de vondsten. Morgen brengen verschillende schoolklassen uit Hoograven een bezoek aan het terrein.

Duizenden soldaten en honderden koeriers moeten zich in de Romeinse tijd over de Romeinse limesweg bewogen hebben, die vooral voor troepenverplaatsing en snel berichtenverkeer zal zijn gebruikt. De aanleg van de weg was een groots infrastructureel werk waar de Romeinen veel tijd en energie in hebben gestoken. Veel materialen werden uit plaatsen van ver buiten Utrecht aangevoerd. Zo blijkt uit de vondst van een dakpanstempel dat er bij de aanleg van de weg in Hoograven puin is gebruikt van een fort in het Duitse Xanten, dat tijdens de Bataafse Opstand in het jaar 69 werd verwoest. Ook het grind, het belangrijkste onderdeel van het wegdek, werd per schip aangevoerd om vervolgens met karrenvrachten vol naar de juiste plek te worden gebracht.

Raadselachtig vlechtwerk

Maar de Romeinen waren niet de eerste mensen die hun sporen in Hoograven hebben achtergelaten. Zo vonden de archeologen tot hun grote verrassing goed geconserveerd en vakkundig gemaakt vlechtwerk van minimaal 38 meter lang en ongeveer 1 meter breed. Het vlechtwerk is gemaakt van dunne en opvallend regelmatig gevormde wilgentenen. Dit duidt erop dat het om gecultiveerd hout gaat. De functie van het opvallende lange vlechtwerk is nog niet bekend. Aangezien het op de toenmalige oever van de Rijn is gemaakt, heeft het mogelijk met visvangst te maken gehad. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken. Dat geldt ook voor de precieze datering. Waarschijnlijk stamt het vlechtwerk uit de bronstijd, waarmee de bewoningsgeschiedenis van Hoograven 3.000 jaar teruggaat in de tijd. Het is daarmee een van de oudste bewoningssporen die ooit in de gemeente Utrecht is gevonden.
Provincie:
Tag(s):