vrijdag, 7. januari 2011 - 10:11

Hoogwater in Zuid-Limburg

Maastricht

In Zuid-Limburg hebben de hulpdiensten hun handen vol aan het stijgende water. Door het vele smeltwater kunnen de riolen het niet verwerken en lopen de straten in o.a. Nuth, Valkenburg en Vaals vol met water.

Uit metingen blijkt het water in de Maas met 10 centimeter per half uur stijgt. Om te voorkomen dat ook andere plaatsen onder water lopen heeft Waterschap Roer en Overmaas extra maatregelen genomen. Zo heeft het waterschap in Elsloo, Geulle en Itteren kwelwaterpompen geïnstalleerd. Ook wordt de afvoer van de rivier de Roer nauwlettend in de gaten gehouden.

Ook het waterschap Peel en Maasvallei heeft inmiddels maatregelen genomen, zoals het afsluiten van (beek)mondingen, het inrichten van pomplocaties en het opbouwen en klaarzetten van demontabele dijken.

De hulpdiensten hebben uit voorzorg een beleidsteam geformeerd om problemen snel het hoofd te bieden.
Provincie:
Tag(s):