dinsdag, 26. april 2011 - 16:11

Hotel de Stobbe in Ruinen gaat uitbreiden

Ruinen

Hotel de Stobbe in Ruinen wil uitbreiden met tien hotelkamers en vergaderruimten. Daarnaast wil de eigenaar een bedrijfswoning op de verdieping van de bebouwing aan de Westerstraat 65 bouwen.

Wethouder Jan ten Kate heeft de overeenkomst tussen de gemeente en de heer Wever van Hotel de Stobbe in Ruinen ondertekend. In de ondertekende overeenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen ten behoeve van de woning aan de Westerstraat 67. Ook regelt de overeenkomst praktische zaken rondom een rioolaansluiting en het verhalen van planschade en kosten voor de procedure.

Wethouder Jan ten Kate: “Het college heeft zorgvuldig gekeken naar de belangen van omwonenden. Er ligt een goed plan wat perspectief biedt voor Hotel de Stobbe en wat met zorg is ingepast in de buurt”.

De overeenkomst en het bestemmingsplan moeten verdere ontwikkeling van Hotel de Stobbe mogelijk maken en zo bijdragen aan een sterkere toeristische- en horecasector in Ruinen. Het bestemmingsplan is pas definitief, wanneer de gemeenteraad het heeft vastgesteld. Dit staat in mei op de agenda.

De uitbreidingsplannen hebben als voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op het voorontwerp bestemmingsplan zijn verschillende reacties binnengekomen. Deze hebben, in overleg met de heer Wever, geleid tot enkele aanpassingen aan de plannen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gebouwd op de erfgrens, de buitenverlichting wordt beperkt tot twee meter hoogte, er worden geen glazen panelen toegepast in de oostgevel om rekening te houden met de privacy van omwonenden en de vergaderruimten mogen niet worden gebruikt voor feesten en partijen.
Provincie:
Tag(s):