zaterdag, 9. april 2011 - 18:29

Hr. Ms. De Ruyter terug van piratenjacht

Den Helder

Na een succesvolle deelname aan de antipiraterij operatie Ocean Shield keerde Hr. Ms. De Ruyter — een maand later dan gepland — terug in thuishaven Den Helder. Daar werd het schip welkom geheten door de minister van Defensie, de Commandant Zeestrijdkrachten én natuurlijk het thuisfront.

“U hebt elkaar lang, langer dan gepland, moeten missen. Daarom houd ik het kort”, sprak de minister van Defensie, Hans Hillen de bemanning en aanwezigen toe. Het marinefregat fungeerde het schip tevens als vlaggenschip voor het NAVO vlootverband, de Standing NATO Maritime Group 2, onder leiding van de Nederlandse commandeur Michiel Hijmans. De operatie van Hr.Ms. De Ruyter werd op 22 februari voor onbepaalde tijd verlengd.

Dan spreekt de bewindsman zijn trots uit voor de bemanning van het schip. “U bent in de zeeën voor Somalië heel direct aan de slag gegaan voor de belangen van ons land. Het zorgen voor een vrije doorvaart van schepen en daarmee van goederen en handel. Van levensbelang voor onze economie.” Hr. Ms. De Ruyter hield de afgelopen maanden ruim twintig verdachte schepen aan, sloeg meerdere piratenaanvallen af en begeleidde diverse transporten. Door het verzamelen van inlichtingen konden piratenactiviteiten in kaart worden gebracht.

Ook werd het luchtverdediging- en commandofregat meerdere malen ingezet bij gekaapte schepen. Zo kreeg Hr. Ms. De Ruyter eind januari de opdracht om 1.100 zeemijl op te stomen naar het gegijzelde koopvaardijschip New York Star. Door de komst van het fregat vluchtten de piraten en kon de bemanning uit de citadel worden bevrijd. Bij de binnenkomst van het marinefregat was de Duitse reder, de kapitein en een techneut van het koopvaardijschip aanwezig. Zij spraken ten overstaande van alle familieleden en vrienden hun grote dank en waardering uit voor de bemanning van het schip.

De voltallige bemanning kreeg uit handen van de minister en de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, de medaille voor vredesoperaties.
Provincie:
Tag(s):