woensdag, 23. februari 2011 - 10:31

Huisartensposten Roermond en Weert onder verscherpt toezicht

Roermond

De Stichting Huisartsenposten Midden Limburg in Weert en Roermond zijn door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de IGZ zijn de organisatie en de aangesloten huisartsen onvoldoende in staat om een goede kwaliteit van zorg te garanderen.

De inspectie constateerde bij de Stichting Huisartsenposten Midden Limburg een aantal zaken die aanleiding waren voor het instellen van verscherpt toezicht. Eerdere aanbevelingen van de inspectie hebben niet geleid tot verbeteringen.

Zo is volgens de inspectie het huidige bestuur niet goed op de hoogte van wat er speelt op de huisartsenposten en kan zij dus ook niet bijsturen. Ook is er onvoldoende afstemming tussen de leiding en de huisartsen. Huisartsen stellen zich onvoldoende op de hoogte van de protocollen en richtlijnen van de huisartsenposten.

De instelling meldt calamiteiten niet volgens de wettelijke regels aan de inspectie. Dit komt met name doordat de huisartsen het bestuur niet op de hoogte brengen van calamiteiten. Het onderzoek van calamiteiten en de rapportage hierover aan de inspectie dient verbeterd te worden. Volgens de inspectie wordt er bij deze huisartsenposten nog te weinig geleerd van incidenten, klachten en calamiteiten. Ook controleren huisartsen niet tijdig de consulten die door assistentes zelfstandig telefonisch worden afgehandeld.

De komende tijd gaat de inspectie de instelling zeer nauwlettend volgen, onder andere door onaangekondigde bezoeken. Wanneer over twee maanden naar het oordeel van de inspectie niet genoeg verbetering te zien is, zal de inspectie de minister adviseren een aanwijzing te geven.
Provincie:
Tag(s):