maandag, 30. mei 2011 - 12:45 Update: 08-07-2014 0:58

'Huisarts moet regie krijgen in de nazorg van kanker'

Amsterdam

De huisarts moet in de nazorg voor behandelde kankerpatiënten een belangrijkere rol krijgen. Dit vraagt om een betere taakverdeling tussen specialisten en huisartsen én draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de nazorg. Dit blijkt uit het rapport 'Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn' van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding dat vandaag verschijnt.

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met kanker toe. In de periode 2010 tot 2020 zal het aantal kankerpatiënten in Nederland stijgen van 576.00 tot ruim 900.000. Door de verbeterde behandelmethoden leven kankerpatiënten bovendien vaak langer dan voorheen.

Het aantal kankerpatiënten dat na de primaire behandeling nazorg nodig heeft, neemt met meer dan 60% toe. Een groot deel van deze patiënten zal genezen zijn, maar daarover kan soms langere tijd onzekerheid bestaan. Deze ontwikkelingen leggen een enorme druk op de zorg. Een taakverdeling tussen huisarts en specialist ligt dan ook voor de hand. De specialist concentreert zich op de diagnose en specialistische behandeling en de huisarts neemt de regie over de nazorg van de kankerpatiënten.
Categorie:
Tag(s):