donderdag, 13. januari 2011 - 23:02

Huisraad naar boven door snel stijgende Roer

Waterschap Roer en Overmaas verwacht dat de aanhoudende regen in combinatie met het volle stuwmeer in Heimbach in het stroomgebied van de Roer in St. Odiliënberg, Melick en Vlodrop donderdagavond tot wateroverlast in woningen kan leiden.

Uit voorzorg zijn ongeveer 50 inwoners persoonlijk geïnformeerd door gemeente Roerdalen, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Er wordt een afvoer van circa 150 m3 per seconde verwacht rond middernacht. Dat is meer dan de afvoer van afgelopen weekend.

Het betreft woningen in St. Odiliënberg (Wirostraat, Odiliastraat, Raadhuisstraat en de Leropperweg), in Melick (enkele woningen aan de Dorpstraat) en in Vlodrop (Tussen de Bruggen, Effelderweg, Klifsbergweg). Waterschap Roer en Overmaas assisteert de gemeente in het leveren van zandzakken.

Door aanhoudende regen zijn de spaarbekkens van de Roer in Duitsland volgelopen, waardoor het water nu snel Nederland in stroomt. Het peil van de Roer zal hoger komen te staan dan afgelopen weekend.

Het weekend zal de Maas in Limburg voor een derde stijgen door aanhoudende regen in de Ardennen.
Provincie:
Tag(s):