vrijdag, 22. juli 2011 - 21:46

Huisvesting toegelaten asielzoekers 2011 op orde

Regio

De Drentse gemeenten en woningbouwcorporaties zijn er in geslaagd om in de eerste helft van 2011 de wettelijke taakstelling van 140 asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning te huisvesten. Bovendien is fors ingelopen op de achterstand van voorgaande jaren. Onder regie van de provincie Drenthe en dankzij goede samenwerking tussen gemeenten, woningbouw-corporaties en de stichting vluchtelingenwerk is dit resultaat bereikt.

Elk half jaar krijgen gemeenten van de Ministeries van I&M en BZK een verplicht aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Voor de eerste helft van 2011 moest in Drenthe aan 140 verblijfsgerechtigden onderdak geboden worden. Op 15 juni 2011 stond de
teller op 160 gehuisveste verblijfsgerechtigden. Alle gemeenten hebben de taakstelling gehaald.

Gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Rein Munniksma is zeer verheugd met het behaalde resultaat: “Een groot compliment voor de gemeenten, woningbouwcorporaties en de stichting vluchtelingenwerk. Voor het eerst sinds jaren hebben we de taakstelling gehaald. Mede dankzij de nieuwe aanpak van regionale samenwerking en strakke regie van de provincie hebben we bereikt dat alle gemeenten hun taakstelling hebben gehaald.

Ook de achterstand van ruim 300 personen eind vorig jaar is fors ingelopen, nu zijn dat er nog 200.“ Medio 2010 werd duidelijk dat in Drenthe 11 van de 12 gemeenten er niet slaagden aan hun wettelijke huisvestingstaakstelling te voldoen. De halfjaarlijkse taakstelling liep bij vrijwel alle gemeenten op. Dit werd onder andere veroorzaakt door spanning op de woningmarkt en woningweigering. Dit voorjaar oordeelde de VROM-inspectie dat bij de betreffende gemeenten de provincie haar wettelijke rol als toezichthouder moest gaan uitvoeren. Munniksma: “We
hebben daarin altijd het standpunt gehad dat de Drentse gemeenten hun taak niet verwaarlozen en hebben daarom onze positie genomen tussen en met gemeenten en Rijk. Gezamenlijk hebben we de handschoen opgepakt.” Deze aanpak heeft bevorderd dat, Drenthe nu voldoet aan de wettelijke taakstelling. Munniksma: “Tijdens het gesprek met de inspectie hebben wij aangegeven dat wij voldoende vertrouwen hebben in het vernieuwde proces en de betrokken partijen, maar dat we iets meer
tijd nodig hebben. We hebben alle zeilen bijgezet om te voorkomen dat het Rijk onze taken en verantwoordelijkheden zou overnemen. Dit heeft geleid tot het intrekken van de dreiging van de VROM-inspectie om van rijkswege in te grijpen”.
Provincie:
Tag(s):