zaterdag, 26. maart 2011 - 21:58

'ICT politie volledig vernieuwen'

Den Haag

De burgemeesters van de grootste steden in de 25 politieregio's (het zogeheten Korpsbeheerdersberaad, KBB) hebben minister Opstelten voorgesteld de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van de Nederlandse politie volledig te vernieuwen.

Het KBB heeft in zijn vergadering van vrijdag 25 maart 2011 een nieuwe ict-strategie voorgesteld, gebaseerd op diverse onderzoeken.

Het huidige dagelijks bestuur van het KBB heeft bij zijn aantreden, twee jaar geleden, geconstateerd dat de ict-organisatie van de Nederlandse politie niet op orde was. Diverse verbetertrajecten zijn toen ingezet, eerst gefocust op de bedrijfsvoering en de governance. De directie van de ict-organisatie werd vervangen. Er werden plannen ontwikkeld om het 'ict-huis' op orde te brengen, die gedeeltelijk succesvol zijn geweest.

Eén van de in dat kader uitgevoerde onderzoeken (van Het Expertise Centrum, HEC) concludeerde dat de politieorganisatie niet meer in control dreigt te raken over de ict en dat de infrastructuur en de ict-organisatie onvoldoende in staat zijn om de huidige situatie aan te kunnen.

Het KBB heeft derhalve aan de minister voorgesteld te komen tot een vernieuwde ict-organisatie en infrastructuur, het Datacenter Politie Nederland. Dit datacenter wordt de komende drie jaar stapsgewijs opgebouwd, waardoor al in het eerste jaar belangrijke toepassingen centraal gedraaid worden.

Daarnaast wil het KBB de huidige ict-voorzieningen in de zeven regionale ict-centra van de politie onder een strak continuïteitsregime brengen. Er mag daar niet meer worden geïnvesteerd in vernieuwingen. Deze voorzieningen worden stapsgewijs overgeheveld naar het nieuwe Datacenter Nederlandse Politie, zodra deze organisatie daar klaar voor is. Niet alle huidige voorzieningen gaan over naar de nieuwe organisatie. Te dure, onbeheersbare, overbodige of verouderde toepassingen worden beëindigd.

Deze aanpak zal gevoeld worden in de politiekorpsen. De komende jaren is er geen geld om te investeren in nieuwe mooie en gewenste projecten. Het is echter naar de mening van het KBB de enig begaanbare weg. Het huis moet eerst op orde worden gebracht, voordat vernieuwingen mogelijk zijn.

De CIO (chief information offcer) van de politie en de directeur van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) hebben opdracht gekregen een plan van aanpak op te leveren voor de minister. De minister neemt op 1 mei 2011 de verantwoordelijkheid voor de vtsPN over van het KBB. Het KBB wil op deze manier de overdracht van de vtsPN naar de minister zo verantwoord mogelijk laten verlopen.
Provincie:
Tag(s):