donderdag, 11. augustus 2011 - 11:36

Illegale DVD's in Haagse supermarkt

Den Haag

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) controleerde woensdag 10 augustus in samenwerking met wijkagenten van bureau Segbroek zes supermarktondernemers op de Beeklaan in Den Haag. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Tijdens de controles zijn de handel en het personeel gecontroleerd, dit resulteerde in drie proces-verbalen, één inbeslagname en één gang naar de rechter.

Illegale DVD's in supermarkt
Bij één supermarktondernemer zijn ruim 500 illegale dvd’s in beslag genomen. De gekopieerde films werden voor ongeveer 2 euro per stuk verkocht.

Een volgende ondernemer kreeg een proces-verbaal voor het voorhanden hebben van sterk alcoholhoudende drank in zijn onderneming. De ondernemer was niet in het bezit van de juiste vergunning. Tijdens het onderzoek in een derde supermarkt bleek dat er sterke drank verkocht werd, ook deze ondernemer kreeg hiervoor een schikkingsvoorstel.

Omdat hij deze weigerde te betalen zal deze zaak voor de rechter komen. Twee medewerkers van een supermarkt kregen vermoedelijk een gemeentelijke uitkering. Het onderzoek hiernaar wordt verder in behandeling genomen door de sociale dienst.

Aanpak Zevensprong
Sinds juni voeren politie Haaglanden en de Gemeente Den Haag in samenwerking met het HEIT-team met regelmaat acties uit in het gebied dat bekend staat als de Zevensprong. De controles zijn uitgevoerd in het kader van de aanpak Zevensprong. Op basis van signalen van bewoners, ondernemers, politie en buurtwerkers is besloten over te gaan tot deze speciale aanpak.

Meldingen
Politie en gemeente laten met deze aanpak zien aan omwonenden dat zij oog hebben voor overlast en criminaliteit in de omgeving en hier serieus aandacht aan besteden. Buurtbewoners en ondernemers worden opgeroepen om klachten over overlast en signalen over mogelijke criminele activiteiten te blijven melden, zodat een goed beeld ontstaat van de situatie rond het kruispunt en zo nodig kan worden opgetreden.

Vervolgonderzoeken
Met de acties hopen politie en gemeente niet alleen direct misstanden aan te pakken en de veiligheid in het gebied te vergroten, maar ook informatie te verzamelen die bij eventuele vervolgonderzoeken van belang kan zijn. Er zullen met regelmaat controles en acties worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):