zaterdag, 2. april 2011 - 11:13

Illegale vetlozing in riool, hulp van bevolking gevraagd bij opsporing

Het waterschap Regge en Dinkel, Gemeente Enschede en Politie Twente zijn op zoek naar de veroorzaker dan wel veroorzakers van illegale vetlozingen op het riool.

Onderzoek heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat gehad en de steun van de bevolking wordt gevraagd om deze illegale lozingen te stoppen.

In de Riool Water Zuiveringinstallatie Glanerbrug, komt regelmatig via het riool een grote hoeveelheid vet binnen. Dit vet zorgt voor ernstige storingen aan de technische installatie met onnodige verontreiniging van het oppervlaktewater als gevolg.

Het gebied dat loost op deze installatie is gelegen in het oostelijke deel van Glanerbrug. Controleurs van het waterschap Regge en Dinkel hebben in samenwerking met de toezichthouders van de gemeente Enschede en Politie Twente een onderzoek ingesteld. Mogelijke veroorzakers, als het gaat om lozingen van vet in dit gebied, zijn aangesproken. Uit de controles is niet gebleken dat de nog steeds voorkomende vetlozingen vanuit die bedrijven plaats vinden, of door deze bedrijven veroorzaakt worden. Vooralsnog kan echter niet uitgesloten worden dat een of meerdere bedrijven door hun werkwijze tijdens reinigingswerkzaamheden vetlozingen veroorzaken.

Het vermoeden bestaat dan ook dat er misschien illegale lozingen, mogelijk via bijvoorbeeld een rioolput, vanaf de openbare weg worden uitgevoerd. Afvoer van vetten is aan strenge regels gebonden en moeten tegen betaling worden ingeleverd bij daarvoor gespecialiseerde bedrijven. Degene die illegaal loost kan op deze manier geld besparen maar daarnaast het milieu ernstig schade toebrengen.

Het waterschap Regge en Dinkel, Gemeente Enschede en Politie Twente blijven speuren naar de mogelijke veroorzaker(s) van de lozingen, maar willen tevens graag de steun van de bevolking inroepen om deze illegale vetlozingen te kunnen stoppen. Omdat er een reële kans is dat er vanaf de openbare weg illegaal op het riool wordt geloosd wordt de bevolking gevraagd opmerkzaam te zijn.
Provincie:
Tag(s):