vrijdag, 8. juli 2011 - 17:45

Illegaliteit wordt strafbaar in Nederland

Den Haag

Vreemdelingen die illegaal in Nederland worden aangetroffen, worden strafbaar. Daarnaast zullen zij in vreemdelingenbewaring worden gesteld om te worden uitgezet. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Leers van Immigratie en Asiel.

100.000 illegale vreemdelingen
Volgens een schatting van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) waren er in 2009 ongeveer 100.000 illegale vreemdelingen in Nederland.

Dit is in meerdere opzichten maatschappelijk ongewenst en belastend. Het gaat gepaard met diverse vormen van overlast, zoals huisjesmelkerij, illegale tewerkstelling en uitbuiting.

Strafbaarstelling illegaliteit
Met strafbaarstelling van illegaliteit in de vorm van een boete maakt het kabinet duidelijk dat wie illegaal in Nederland verblijft de wet overtreedt.

Van de strafbaarstelling gaat tevens een grotere afschrikwekkende en dus preventieve werking uit naar de keuze voor illegaliteit. De boete zal niet leiden tot vertraging of belemmering van het vertrek.

Medische zorg en onderwijs <./b>
Omdat illegaal verblijf een overtreding wordt, is humanitaire hulp aan illegalen niet strafbaar. Ook blijven illegalen in Nederland recht houden op medisch noodzakelijke zorg en hebben hun kinderen recht op onderwijs. Medische zorg en onderwijs leiden echter niet tot verblijfsrechten en staan uitzetting wegens illegaal verblijf niet in de weg.

Minderjarige illegale vreemdelingen
De strafbaarstelling geldt niet voor minderjarige illegale vreemdelingen. Zij zijn afhankelijk van de keuze van hun ouders. Dat neemt niet weg dat er prioriteit wordt gegeven aan de terugkeer van gezinnen met kinderen.

Ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden uitgezonderd van de boetes. De uitzondering op de strafbaarstelling voor minderjarigen geeft geen recht op verblijf.

Wijziging van de vreemdelingenwet
Om de strafbaarstelling van illegaal verblijf wettelijk te regelen, bereidt het kabinet een wijziging van de vreemdelingenwet voor. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in september voor advisering aan de Raad van State worden gezonden.
Provincie:
Tag(s):