woensdag, 25. mei 2011 - 22:03

Imkervereniging Ruinen bestaat 100 jaar

Ruinen

Dit jaar viert de bijenhoudersvereniging Ruinen en Omstreken haar 100-jarig jubileum. In het kader hiervan wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De eerste is een grote natuurmarkt op zaterdag 4 juni op de Brink in Ruinen. Belangrijk doel hierbij is om mensen meer informatie te geven over het belang van de honingbijen en te laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een milieu dat een gunstiger leefomgeving voor de bijen creëert.

De bijen hebben het moeilijk. Dat is veelvuldig in het nieuws. De Ruiner Imkers zien het als hun taak om de kennis over bijen bij het publiek te vergroten. Honingbijen zijn onontbeerlijk in de natuur en onze voedselproductie als bestuivers. Zonder bijen zijn er voor ons geen appels, peren, pruimen of bessen. Ook tal van andere cultuurgewassen kunnen alleen groeien door de bestuiving van de honingbij. Bijen spelen ook een belangrijke rol bij de instandhouding van de natuur. Ook hier zorgen ze voor de bestuiving van de wilde planten. De vruchten en zaden die deze planten voortbrengen zijn voedsel voor dieren, die hierdoor kunnen overleven. Kortom: als het met de bijen goed gaat, gaat het met de natuur goed: de bijen zijn de monitor ons milieu!

Op zaterdag 4 juni a.s. organiseert een werkgroep van de bijenvereniging op de Brink in Ruinen een grote natuurmarkt. De vereniging laat zelf op deze dag allerlei activiteiten en attributen zien die bij het imkeren horen: korfvlechten, kasten timmeren, was uitsmelten, etc. Verder wordt er informatie gegeven over het bijenhouden, het leven van de honingbij, maar ook informatie over wilde bijen en andere insecten. Op de markt bieden circa 50 standhouders allerlei natuurlijke producten aan, zijn ambachten te zien en wordt door Natuurorganisaties informatie verstrekt. Er zijn tal van smakelijke hapjes te proeven op basis van de producten die de honingbijen ons direct of indirect bezorgen. Voor de kinderen zijn er leuke en leerzame activiteiten. Bezoekers kunnen zien wat ze zelf met hele kleine dingen kunnen verbeteren aan het leefmilieu van onze honingbij en andere insecten.

Zo’n 100 jaar geleden was het bijenhouden nog een breed verbreide bezigheid. Menigeen hield een aantal bijenvolken om zo wat extra inkomen te verwerven. Die bijenhouders hebben zich toen georganiseerd in verenigingen om hun belangen te behartigen. Maar de tijden zijn veranderd. Bijen worden in Nederland bijna alleen nog maar hobbymatig gehouden, terwijl ze van groot belang zijn voor de natuur, onze voedselvoorziening en de economie. Het houden van bijen is daarom een nuttige vorm van vrijetijdsbesteding. Maar het is niet alleen nuttig: het is ook erg leuk. Het is een pure natuurhobby en als prettige bijkomstigheid kan de imker een mooie hoeveelheid honing oogsten.

De natuurmarkt vindt plaats op zaterdag 4 juni op de Brink in Ruinen van 11.00 tot 17.00 uur. Hij zal worden geopend door burgemeester Peter Snijders.
Provincie:
Tag(s):