vrijdag, 11. februari 2011 - 16:36

In 2015 start bouw van nieuwe kerncentrale in Nederland

Den Haag

De bouw van een nieuwe kerncentrale kan omstreeks 2015 beginnen. Een nieuwe centrale moet voldoen aan strenge eisen voor wat betreft veiligheid en worden gebouwd met gebruik van de modernste technologie.

Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd. In de brief staan de voorwaarden opgesomd waaraan een nieuwe kerncentrale in Nederland moet voldoen. Veiligheid en zorgvuldigheid staan daarbij voorop.

Het kabinet wil een verstandige mix van energie. Kernenergie past daarin. Kerncentrales helpen de klimaatverandering tegen te gaan en leveren betaalbare en betrouwbare stroom. Het is een logische keus in de overgang naar duurzame energie.

Er zijn op dit moment twee energiebedrijven die overwegen een vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe centrale. Beiden kijken daarbij naar de locatie Borssele in Zeeland, waar zich al een kerncentrale bevindt.

De Rijksoverheid draagt niet bij aan de kosten voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. De eigenaar van de centrale is verantwoordelijk voor de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de centrale na het eind van de levensduur.

Met de brief wordt helderheid gegeven over de voorwaarden voor de bouw van een centrale aan alle betrokkenen, waaronder burgers, lokale overheden en bedrijven. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op de veiligheid, opslag radioactief afval, ontmanteling, uranium, non-proliferatie beveiliging en anti-terreurmaatregelen.

Derde generatie reactoren
Het ontwerp van een nieuwe kerncentrale moet zijn gebaseerd op de laatste stand van techniek. Dat zijn op dit moment de derde generatie reactoren. Er kan niet worden geëxperimenteerd met technieken die zich niet in de praktijk hebben bewezen.

Strenge veiligheidseisen
De eisen voor veiligheid zijn zeer streng. Dit houdt in dat de kans op een kernsmeltongeval minder is dan eens in de miljoen jaar; er voorzieningen aanwezig zijn die voorkomen dat bij een kernsmeltongeval de kern buiten de omhulling terechtkomt; de omhulling bestand is tegen hoge overdruk van binnenuit en tegen een ongeval met een verkeersvliegtuig van buitenaf.

Opslag radioactief afval
De vergunninghouder van een kerncentrale draagt zorg voor de kosten van het afvalbeheer en voor het treffen van een voorziening voor de opslag. Nederland heeft in 2002 besloten radioactief afval voor een periode van minstens 100 jaar op te slaan in speciaal daartoe ontworpen gebouwen bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland.

Fonds onderzoek afval
Vergunninghouders van nieuwe kerncentrales dragen bij aan een fonds waaruit onderzoek naar een eindbestemming van radioactief afval wordt gefinancierd.

Financiële garanties
De vergunninghouder van een kerncentrale draagt de kosten van buitengebruikstelling en moet vooraf voldoende financiële garanties verstrekken aan de regering.

Rapportage voor ingebruikname
Voordat een nieuwe kerncentrale in bedrijf wordt genomen, dient er een volledige rapportage plaats te vinden in het kader van de bestaande verdragen en overeenkomsten en de nationale wetgeving inzake non-proliferatie. Ook moet worden voldaan aan het aangepaste Verdrag inzake de Fysieke Beveiliging van Kernmateriaal en Kerninstallaties en aan de desbetreffende internationale en nationale regelgeving.

Er zijn op dit momentwereldwijd 441 kerncentrales. Binnen de Europese Unie zorgen kerncentrales voor de opwekking van ongeveer een derde van alle energie. Er zijn vier kerncentrales in aanbouw, en er bestaan plannen voor nog vijftien tot twintig centrales in de EU.
Provincie:
Tag(s):