dinsdag, 11. januari 2011 - 11:46

In Nederland geblokkeerde eiproducten voldoen aan dioxinenorm

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) maakt bekend dat de partij eiproducten die in Nederland vorige week uit voorzorg werd geblokkeerd, voldoet aan de norm voor dioxines. Nader onderzoek, waarbij de partij werd bemonsterd en geanalyseerd, wijst dit uit.

Het aanwezige dioxinegehalte ligt ver onder de wettelijk toegestane norm. Daarom is de partij nu vrijgegeven voor verdere verwerking. Ook producten waarin het eiproduct is verwerkt kunnen veilig worden geconsumeerd.

Een Nederlands bedrijf heeft 50.000 eieren afkomstig van Duitse verdachte bedrijven verwerkt tot eiproducten. Het overgrote deel van deze producten ligt nog in opslag. Van deze partij zijn monsters genomen. De analyseresultaten wijzen uit dat het aanwezige dioxinegehalte ver onder de wettelijk toegestane norm ligt (0,23 pg TEQ/g vet ten opzichte van de wettelijke norm van 3,0 pg TEQ/g vet). Op basis van dit resultaat is duidelijk dat alle door het bedrijf geproduceerde eiproducten voldoen aan de norm en dat alle geblokkeerde partijen in Nederland kunnen worden vrijgegeven.

De overige 86.000 uit Duitsland afkomstige eieren zijn verwerkt door een ander Nederlands bedrijf. Het bedrijf heeft de eiproducten in zijn totaliteit doorgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat Engeland zelf onderzoek moet laten uitvoeren naar de aanwezigheid van dioxine in de eiproducten.
Provincie:
Tag(s):