woensdag, 28. september 2011 - 23:13

In opspraak geraakte burgemeester van Gouda mag blijven

Gouda

De burgemeester blijft het volle vertrouwen genieten van de gemeenteraad van Gouda. Dat is de uitkomst van het raadsdebat dat op woensdagavond 28 september 2011 werd gevoerd naar aanleiding van een onderzoek dat onderzoeksbureau KPMG deed naar de woning die de burgemeester heeft laten bouwen in Elmina, Ghana. Gouda onderhoudt een projectrelatie met deze stad sinds 2003.

De raad onderschrijft de resultaten van het onderzoeksrapport. Deze zijn dat de burgemeester geen voordeel heeft genoten van de projectrelatie en dat de burgemeester volgens de in Ghana geldende regels heeft gehandeld bij de aanschaf van de grond en bouw van zijn huis.

De burgemeester gaf in zijn verklaring aan dat hij zich de conclusies van KPMG aantrekt en er ook lering uit trekt. Met name noemde de burgemeester de conclusie dat hij de schijn van mogelijke belangenverstrengeling niet expliciet zou hebben gemeden: “Dat doet zeer en dat trek ik me ook erg aan.” Ook gaf de burgemeester aan dat hij er nog beter aan had gedaan om de raad ook formeel te betrekken bij zijn plannen.

Burgemeester Cornelis: “Als ik destijds had kunnen voorzien welk beslag mijn woning in Ghana zou leggen op de verhoudingen in de gemeenteraad, het functioneren van het stadsbestuur en ook op mijzelf als burgemeester, zou ik een andere keuze hebben gemaakt. Als burgemeester van Gouda had ik er verstandiger aan gedaan te wachten met het bouwen van een huis tot na mijn pensionering.”

De burgemeester heeft de raad gemeld dat hij zijn activiteiten in Ghana als portefeuillehouder zo snel mogelijk afbouwt: “Graag wil ik mij nu met volle energie vooral richten op de realisatie van het Huis van de Stad en mijn aandacht blijven focussen op de vraagstukken van openbare orde en veiligheid.”
Provincie:
Tag(s):