maandag, 23. mei 2011 - 8:38

IND verscherpt toezicht op au pair bureaus

Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft het toezicht verscherpt op zeven van de twintig au pair bureaus, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.

Dit op basis van eigen controles en signalen over misstanden en tekortkomingen bij het toezicht op buitenlandse au pairs die te gast zijn bij gezinnen met het doel culturele uitwisseling.

Met vier au pair bureaus voert de IND indringende gesprekken om de uitvoering van gemaakte afspraken af te dwingen. Bij twee bureaus waren de geconstateerde tekortkomingen zo ernstig dat zwaardere maatregelen zijn getroffen, waaronder opschorting van de versnelde beslissing op aanvragen. Met één au pair bureau is de samenwerking stopgezet, omdat ondanks herhaalde gesprekken en maatregelen geen verbeteringen waren opgetreden. De IND werd hierover onlangs in een procedure door de rechter in het gelijkgesteld.

De IND heeft sinds november 2009 met twintig au pair bureaus convenanten (samenwerkingsovereenkomsten) afgesloten, waarin de au pair bureaus beloofden goed toe te zien op het welzijn van au pairs en de IND hierover te informeren. Helaas bleek een aantal van hen die beloften niet of onvoldoende waar te maken.

Door de samenwerkingsovereenkomsten wil de IND misstanden in de au pair branche tegengaan.
Provincie:
Tag(s):