woensdag, 20. april 2011 - 13:51

IND:bij helft asielverzoeken binnen acht dagen duidelijkheid

Den Haag

Sinds de invoering van de verbeterde Algemene Asielprocedure per 1 juli vorig jaar krijgt bijna de helft (49%) van de asielzoekers in de eerste acht dagen van hun procedure te horen of zij in Nederland mogen blijven of niet. Dit meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag.

In de eerste helft van 2010 was dat aantal nog maar 30%. Door verbeterde procedure liep de gemiddelde behandeltermijn van een asielprocedure terug van 215 dagen in de eerste helft van 2010 naar 167 dagen in de tweede helft van dat jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag “De IND belicht 2010”van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Sinds 1 juli vorig jaar werden 7.710 asielaanvragen door de IND in behandeling genomen. De invoering van de nieuwe asielprocedure wordt elke asielaanvraag zoveel mogelijk door steeds dezelfde medewerker behandeld.

21% van de aanvragen werd in de Algemene Asielprocedure afgewezen en 28% kwam in aanmerking voor asiel. 51% kon niet binnen acht dagen worden afgehandeld en stroomde door naar de Verlengde asielprocedure.

Uit de jaarresultaten blijkt verder dat de IND 94% van de beslissingen binnen de gehanteerde wettelijke termijn heeft genomen, een stijging van 3% ten opzichte van 2009.

Rob van Lint, Hoofddirecteur IND concludeert mede op basis hiervan dat de IND er steeds beter in slaagt om een klantgerichte organisatie te worden. “Dienstverlenend, zorgvuldig en mensgericht zijn daarbij sleutelwoorden”, aldus Van Lint.

Vreemdelingen zijn ook zelf tevreden over de manier waarop de IND zijn dienstverlening uitvoert. In het bijzonder zijn zij te spreken over de service van de IND-loketten en de telefonische afsprakenlijn, waar veel klantcontacten plaatsvinden.

Uit steekproeven blijkt dat 80% van de vreemdelingen na een bezoek aan een loket vindt dat de IND haar beloften nakomt. Daarnaast heeft de IND in 2010 ruim 6% minder klachten ontvangen dan in 2009.

Goed klachtenmanagement staat sinds 2005 hoog op de agenda bij de IND. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt onder meer uit een daling van het aantal klachten dat over de IND werd ingediend bij de Nationale ombudsman. Dat is sinds 2005 gedaald met ruim 80 procent van 1419 klachten in 2005 naar 203 in 2010.

Bij klantgerichtheid hoort ook een gerichte aanpak van fraude en misbruik. De IND werkt steeds meer samen met partners binnen en buiten de strafrechtketen. Hierdoor krijgt handhaving steeds meer een integraal karakter en kan gericht worden ingezet op die situaties waarin bij een van de instanties het vermoeden van fraude of misbruik ontstaat.

Zo werd bijvoorbeeld in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt aan de aanpak van fraude met consulaire huwelijken, gesloten op buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland.

In 85% van de 240 onderzochte dossiers leidde dit tot een afwijzing van de verblijfsaanvraag. Ook trok de IND vorig jaar in enkele tientallen gevallen het Nederlanderschap in wegens aangetoonde fraude.

In oktober 2010 kreeg de IND er ook een unit Caribisch Nederland bij, die verantwoordelijk is voor het vreemdelingen- en naturalisatiebeleid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze unit behandelt verblijfsaanvragen en naturalisatieverzoeken op basis van speciale regels die zijn toegesneden op de situatie op deze eilanden.
Provincie:
Tag(s):