vrijdag, 8. juli 2011 - 13:56

Info gevaarlijke stoffen emplacementen schiet te kort

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) constateert dat informatie over de aanwezigheid van treinen met gevaarlijke stoffen op spoorwegemplacementen en de volledigheid en juistheid van deze informatie tekortschieten.

Brand emplacement Kijfhoek
Dat blijkt uit het inspectieonderzoek `Weten wat er staat' dat vrijdag is gepubliceerd. De brand op het emplacement Kijfhoek op 14 januari 2011 was mede aanleiding voor dit onderzoek. Na deze brand constateerde de IVW dat informatie over de aanwezige treinen niet overeenkwam met de feitelijke situatie.

Veertig emplacementen
De IVW heeft in februari, maart en april op veertig emplacementen onderzoek gedaan naar de informatie over treinen met gevaarlijke stoffen. Ook is de naleving van de voorschriften voor het parkeren van treinen met gevaarlijke stoffen onderzocht.

Juiste informatie over de aanwezige gevaarlijke stoffen op de emplacementen is van belang voor zowel het trein- en emplacementpersoneel als voor de hulpverleningsdiensten bij calamiteiten.

Moeite met informatie
Vervoerders en beheerders van emplacementen hebben vaak moeite om de gevraagde informatie over treinen met gevaarlijke stoffen aan te leveren. Tevens komt de inhoud van de informatie van de beheerder en die van de vervoerder niet altijd overeen, is de informatie onvolledig of onjuist en komt de informatie niet altijd overeen met de aanwezige treinen.

De IVW constateert verder dat treinen met gevaarlijke stoffen in een aantal gevallen parkeren op emplacementen zonder de vereiste parkeercontroles door de vervoerder.

’Nog niet op gewenste niveau’
De IVW heeft de afgelopen jaren meerdere malen geconstateerd dat de informatie over treinen met gevaarlijke stoffen niet op orde was. In 2010 is de naleving al aanzienlijk verbeterd. Desondanks vindt de inspectie dat de naleving nog niet op het gewenste niveau is. De IVW controleert de komende tijd nog
Provincie:
Tag(s):