donderdag, 13. oktober 2011 - 10:47

Informatie over kosten rijtuigenpark Koninklijk Huis niet openbaar

Den Haag

Minister-president Rutte kon informatie over twee posten op de rijksbegroting 2010 die betrekking hebben op het Koninklijk Huis, niet openbaar maken, omdat hij er niet over beschikte. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 oktober 2011).

RTL had de minister-president op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de kosten van het rijtuigenpark en de 'overige facilitaire zaken' van het Koninklijk Huis. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De minister-president heeft naar aanleiding van het verzoek van RTL in december 2009 enkele documenten openbaar gemaakt en zich op het standpunt gesteld dat hij niet over meer informatie beschikt. Partijen zijn het er over eens dat de Dienst Koninklijk Huis waarschijnlijk wel over de documenten beschikt die verband houden met het verzoek van RTL.

Naar het oordeel van de Raad van State is de Dienst Koninklijk Huis echter geen dienst die onder de verantwoordelijkheid van de minister-president werkzaam is maar door de Koningin wordt ingericht, zodat de minister-president de verzochte stukken niet zelf openbaar kon maken. Verder hoefde hij het informatieverzoek van RTL niet door sturen naar de Dienst Koninklijk Huis, omdat die dienst geen bestuursorgaan is waarop de Wob van toepassing is. De dienst is geen 'afgescheiden onderdeel binnen de Staat der Nederlanden met een eigen taak'. Evenmin is de dienst 'met openbaar gezag bekleed', aldus de hoogste bestuursrechter.

Hiermee bevestigt de Raad van State in hoger beroep een eerdere uitspraak van de rechtbank van Amsterdam die in december 2010 tot hetzelfde oordeel kwam.
Provincie:
Tag(s):