dinsdag, 15. november 2011 - 18:58

Informatiebijeenkomst kustversterking Breskens

Breskens

Op woensdag 23 november aanstaande organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over de kustversterking rondom Breskens.

Tussen 15.00 en 17.00 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur is het informatiecentrum (Zwakke Schakel) op het veerplein 5 in Breskens geopend voor alle geïnteresseerden. Medewerkers van het waterschap en aannemer Zeeuwse Stromen zijn aanwezig om alle vragen over de planning en de werkzaamheden te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom!

Het werk rondom Breskens bestaat uit drie locaties: Scheldeveste, het veerplein en het bad-strand. Op alle drie de locaties worden de dijken versterkt en waar nodig iets verhoogd. Er komt een nieuwe toegangsweg naar het veerplein en een fietspad naar het nieuw aan te leggen duingebied bij Scheldeveste. Ook vervangen we de steenbekleding van de bestaande dij-ken. Bij Scheldeveste komt een lage betonnen muur op de dijk met tekst en beeld passend bij de geschiedenis van het fort dat hier vroeger stond.

De eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van rolklavers en verplanten van orchideeën, zijn al in april gedaan. In november starten de eerste sloopwerkzaamheden. De aannemer breekt onder andere de loods van Rijkswaterstaat naast het veerplein af. Het project zal waarschijnlijk klaar zijn in het najaar van 2012.

Het waterschap probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het grootste deel van het werk vindt plaats tussen november 2011 en juni 2012. Tijdens de bouwvak wordt er niet gewerkt, tenzij dit voor het project absoluut noodzakelijk is. Omleidingsroutes en ander nieuws kunt u vinden op www.kustversterking.nl of volgen via twitter (zwakke schakels).

Breskens is het derde deelproject van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen. Eerder is de kust tussen Nieuwvliet — Groede al versterkt en bij de Herdijkte Zwarte Polder. Tussen 2012 en 2015 staan Waterdunen en Cadzand-Bad op de planning. Al deze versterkingen worden gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Provincie:
Tag(s):