donderdag, 30. juni 2011 - 16:31

Inhoud schoolvak Fries bepalen Friezen voortaan zelf

De inhoud van het schoolvak Fries kan straks zelf worden bepaald door de provincie en de onderwijskoepels in Fryslân. Dat schrijft het kabinet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De provincie mag de zogeheten ‘kerndoelen Fries’ voortaan samen met het Friese onderwijs opstellen.

De provincie Fryslân is blij met deze stap. ‘De overdracht van Rijkstaken op het gebied van de Friese taal naar de provincie komt nu op gang’, reageert gedeputeerde Jannewietske de Vries. Wel blijft de minister van Onderwijs eindverantwoordelijk. Daarom stelt de minister de kerndoelen uiteindelijk ook definitief vast, op voorstel van de provincie.

Gedeputeerde De Vries wil zo snel mogelijk om tafel met de Friese onderwijskoepels, de bestuurlijke koepelorganisaties van de scholen in Fryslân. Samen met het hen wil ze voorstellen maken om de kerndoelen Fries in het basis- en voortgezet onderwijs te wijzigen en te laten vaststellen door de minister. Daarvoor moet de wet nog wel gewijzigd worden. ‘Maar daar gaan we niet op wachten. Wij gaan alvast aan de slag’, zegt De Vries.

Het kabinetsstandpunt is een reactie op de adviezen van een stuurgroep, die onder leiding van Rein Jan Hoekstra (lid van de Raad van State) aangaf welke taken en bevoegdheden op het gebied van de Friese taal in het onderwijs, die nu nog in handen zijn van het Rijk, naar de provincie Fryslân kunnen.

‘Het is een eerste stap. Wat mij betreft komen nu ook de taken en bevoegdheden aan de beurt die het Rijk nu nog heeft op het gebied van cultuur en media,’ zegt De Vries. ‘Dat kunnen we ook best zelf doen.’
Provincie:
Tag(s):