vrijdag, 8. april 2011 - 17:05

Inkrimping 'aanslag' op Defensiepersoneel

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Hillen van Defensie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de beleidsbrief Defensie waarin de bezuinigingsplannen op Defensie zijn opgenomen.

De krijgsmacht wordt kleiner, maar wel ¨¦¨¦n die weer gevuld is, met voorraden die op peil zijn en eenheden die naar behoren kunnen oefenen. Dit moet eind 2014 zijn gerealiseerd.

Nog deze kabinetsperiode zullen twaalfduizend arbeidsplaatsen verdwijnen. Duizenden medewerkers zullen de organisatie gedwongen moeten verlaten. Structureel wordt deze kabinetsperiode bijna 1 miljard euro bezuinigd.

Minister Hillen zal vooral bezuinigen op bestuur, ondersteuning en operationele logistiek. Daar zal 617,5 miljoen euro bezuinigd worden (=64% van totaal).

De staven zullen 30% worden verkleind, en bestuurlijke relaties en processen worden vereenvoudigd. Het aantal topfunctionarissen gaat van 119 naar 80 en het aantal civiele dienstauto¡¯s wordt met 1.000 verminderd. Ook het VIP-vervoer wordt versoberd.

In het operationele domein zullen onderstaande maatregelen worden genomen:

¡ñ Afstoting van vier mijnenjagers, twee patrouilleschepen en ¨¦¨¦n bevoorradingsschip;
¡ñ Bundeling van luchtverdedigingsmiddelen en mortieren van het Korps mariniers met andere eenheden;
¡ñ Opheffing van beide tankbataljons;
¡ñ Afstoting van zes pantserhouwitsers en onderbrenging met 120 mm mortieren in ¨¦¨¦n afdeling veldartillerie;
¡ñ Halvering van de Stinger-luchtverdedigingscapaciteit;
¡ñ Vermindering van 200 Nederlandse functies in de NAVO commandostructuur en het Duits-Nederlandse legerkorpshoofdkwartier;
¡ñ Vermindering van pantsergenie- en genieconstructiecapaciteit;
¡ñ Halvering van de met Medium Range Anti-Tank-wapensystemen uitgeruste Fennek-voertuigen;
¡ñ De 101 Ondersteuningsbatterij wordt opgeheven;
¡ñ Afstoting van 19 F16¡¯s.
¡ñ Het budget voor de opvolger van de F16 wordt met 1,7 miljard verlaagd naar 4,5 miljard. Het tweede testtoestel van de JSF zal worden aangeschaft. Er zullen deze kabinetsperiode geen verplichtingen voor andere toestellen worden aangegaan;
¡ñ Afstoting van de Cougar helikopters;
¡ñ Opheffing van ¨¦¨¦n Patriot batterij en twee grondverdedigingspelotons;
¡ñ Afstoten van ¨¦¨¦n DC-10 vliegtuig.
Provincie:
Tag(s):