vrijdag, 4. februari 2011 - 13:10

Inreis van 2300 onjuist gedocumenteerde reizigers voorkomen

Den Haag

Door het netwerk van internationale liaisonambtenaren werd vorig jaar in 2300 gevallen voorkomen dat passagiers die onjuiste of valse documenten hadden op het vliegtuig naar Amsterdam konden stappen, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Deze week sprak Minister Leers voor Immigratie en Asiel tijdens een bijeenkomst van de liaisonambtenaren van de IND zijn waardering uit voor de betrokkenheid van deze ambtenaren die hun werk in soms moeilijke omstandigheden moeten uitvoeren. Hij noemde het aantal van 2300 een belangrijk resultaat in de strijd tegen illegale immigratie en migratiecriminaliteit.

Minister Leers kondigde ook aan dat als gevolg van afspraken uit het Regeerakkoord het huidige Liaison netwerk wordt uitgebreid met vier extra Liaison Officers (LO’s) om illegale immigratie en migratiecriminaliteit in de vorm van mensenhandel en mensensmokkel steviger aan te pakken.

Deze ambtenaren van de IND en Koninklijke Marechaussee (KMar) kunnen ook een rol spelen bij het verbeteren van de terugkeer van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarmee komt het aantal liaisonambtenaren van de IND en de KMar op 28.

Het netwerk van liaisons van de IND en de KMar heeft als doel het voorkomen van illegale immigratie, migratiecriminaliteit en het faciliteren van de terugkeer. Zo hebben de liaisons van de IND in 2010 ruim 250 trainingen verzorgd voor in totaal meer dan 4500 medewerkers van luchtvaart- en afhandelingsmaatschappijen, immigratiediensten en consulaire afdelingen van ambassades.

In deze trainingen van de IND en de KMar wordt kennis overgebracht over onder meer echtheidskenmerken van reisdocumenten en visa, over look-a-like fraude en over Schengenvisumregelgeving. Ook adviseren de liaisons de luchtvaartmaatschappijen bij het herkennen van bonafide passagiers, die zonder de tussenkomst van de liaisons mogelijk op de vlucht zou zijn geweigerd.

De liasons hebben ook ervaring in het onderkennen van asielmotieven. De Nederlandse liaisons maken deel uit van een internationaal netwerk, waarbij informatie met elkaar wordt gedeeld en waarbij gezamenlijke acties en trainingen worden ondernomen

Minister Leers heeft een aantal regio's geïdentificeerd waarop hij de versterkte aandacht wil richten, namelijk Zuid-Amerika, de Kaukasus en de Hoorn van Afrika. Minister Leers zal in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere betrokken departementen nog nadere afspraken maken over de locatie waar de liaisons geplaatst zullen worden.
Provincie:
Tag(s):