donderdag, 3. november 2011 - 15:30

Inspectie pakt manipulatie digitale tachograaf gerichter aan

Utrecht

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) constateert dat het manipuleren van de digitale tachograaf in het wegvervoer veelvuldig voorkomt.

Uit risicogerichte inspecties in 2011 blijkt dat ongeveer 30 procent van de vervoerders bewust manipuleert. Dat waren voornamelijk controles op internationaal geconditioneerd (koel) vervoer. De inspectie constateerde zowel bij de gecontroleerde Nederlandse vervoerders (26 procent) als bij de gecontroleerde buitenlandse vervoerders (33 procent) overtredingen.

Door een betere registratie van de controlegegevens heeft de inspectie een beter beeld binnen welke deelmarkten het meeste wordt gemanipuleerd. Hierdoor kan de IVW de manipulatie van de digitale tachograaf in het wegvervoer gerichter aanpakken. De pakkans wordt vergroot met daartoe speciaal uitgeruste uitleesapparatuur, nieuwe inspectiemethodes en gerichte samenwerking met het Korps landelijke politiediensten, regiopolitie en de RDW.
Provincie:
Tag(s):