vrijdag, 1. april 2011 - 17:54

Inspectie: Politie-inzet belemmerd door arbeidstijdenregelingen

Den Haag

De inzet van politiemensen op momenten dat extra capaciteit nodig is, wordt belemmerd door bijzondere bepalingen voor de politie in de regelgeving over arbeid- en rusttijden.

Het aanpassen van die regels aan de voor alle werknemers geldende Arbeidstijdenwet vergroot de flexibiliteit rond de inzetbaarheid van de politie.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) naar de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) en het Besluit Algemene rechtspositie Politie dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo zijn de maximaal te roosteren arbeidsduur van 9 uur, het aantal vrije zondagen in combinatie met aansluitend een vrije dag én de uitvoering van de werktijdregeling (4x9-uur) de grootste belemmerende factoren op de inzet bij de politie.

Weekenden problematisch
Uit rekenmodellen blijkt bijvoorbeeld dat het werkaanbod onder de Arbeidstijdenwet door drie personen kan worden verricht, maar door de bepalingen in onder andere de LAR door vier personen moet worden gedaan.Vooral in de weekeinden ontstaan daardoor knelpunten.

De Inspectie stelt dat de flexibiliteit door dit soort regelingen aanzienlijk minder is en het moeilijker is de capaciteit in evenwicht te brengen met het te verrichten werk.

De conclusies bevestigen de signalen die Opstelten vanuit het politieveld zijn aangereikt en zijn benoemd in het “Aanvalsplan Bureaucratie”. Opstelten vraagt het korpsbeheerdersberaad op korte termijn met een reactie op de bevindingen van de IOOV te komen.

Opstelten:vervolgonderzoek
De gegevens van de IOOV zijn ontleend aan twee korpsen. Opstelten zal TNO vragen om dit breder te onderzoeken, zodat er een landelijke beeld ontstaat. Als het vervolgonderzoek een vergelijkbaar beeld oplevert, zijn aanpassingen van het huidige regime onvermijdelijk.

Hij zal dan daarover in overleg treden met de politievakorganisaties. Opstelten vindt flexibiliteit nodig in een politieorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel moet zijn om de veiligheid op straat en in de wijk te borgen.
Provincie:
Tag(s):