vrijdag, 29. juli 2011 - 18:14

Interim bestuurder voor oplossen problemen besmetting bij Maasstad

Rotterdam

Per 1 augustus is prof. dr. León Eijsman interim bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Er komt een interim bestuurder omdat het niet mogelijk is om het bestrijden van de multiresistente bacterie te combineren is met het dagelijks bestuur van het ziekenhuis.

Eijsman heeft als opdracht de problemen rond de besmetting op te lossen. Hij moet de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg borgen. Eijsman begint maandag met zijn werkzaamheden.

De vorige week aangestelde prof. dr. Marc Bonten blijft als supervisor verantwoordelijk voor de afdelingen medische microbiologie en infectiepreventie. Binnen de RvT van het Maasstad Ziekenhuis zal prof. dr. René Kahn verantwoordelijk zijn voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid.

Op basis van diepgaand onderzoek is de groep verdachten gegroeid van 1967 naar 2102. Van hen wordt onderzocht of ze ook daadwerkelijk drager zijn van de bacterie. Naar verwachting zal het aantal verdachte patiënten stijgen tot mogelijk 3000 en daarmee zal het aantal dragers ook toenemen
Provincie:
Tag(s):