maandag, 12. september 2011 - 9:14

Intimidatie, bedreiging en geweld in de gevangenis fors gedaald

Den Haag

Ongewenste omgangsvormen zoals fysiek geweld, intimidatie en bedreiging tussen gevangenispersoneel onderling is de afgelopen jaren fors gedaald. Het aantal ervaren ongewenste omgangsvormen (hierna ‘geweld’) daalde van ongeveer naar 34 procent in 2007 naar 8,5 procent in 2011.

Geweld door toedoen van gedetineerden daalde in dezelfde periode met 10 procent naar ongeveer 36 procent. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aan het onderzoek hebben 6688 medewerkers van het gevangeniswezen anoniem meegedaan. Dit is 62 procent van het totaal en daarmee volgens het WODC representatief.

Aangetekend kan worden dat in het huidige WODC-onderzoek twee extra categorieën (verbale agressie en discriminatie) zijn toegevoegd ten opzichte van het onderzoek van 2007. Als deze extra categorieën worden meegewogen daalt het onderling personeelsgeweld nog altijd fors (een halvering van 34 procent naar 18 procent), maar is sprake van een stijging van het geweld door gedetineerden (van 46 procent naar 54 procent).

Medewerkers in het gevangeniswezen hebben ten opzichte van andere beroepsgroepen een relatief hoge kans geweld te ervaren. Daarom zijn in 2008 concrete doelen gesteld. Zo moest geweld door leidinggevenden eind 2010 met de helft zijn teruggebracht en door collega’s met 30 procent. Het onderzoek van het WODC toont aan dat deze doelstellingen ruimschoots zijn gehaald. Het personeel noemt in dit kader opvallend vaak maatregelen die onder andere zijn genomen in het kader van het programma Modernisering Gevangeniswezen, zoals Motiverende Bejegening, Leiding Geven als Professie en Onderlinge Agressie en Geweld.
Provincie:
Tag(s):