dinsdag, 31. mei 2011 - 20:02

Inzet lokboten tegen dieven watersport

Het watersportseizoen is al weer in volle gang. Fryslân is de watersportprovincie bij uitstek. Veel watersporters weten de provincie te vinden, datzelfde geldt ook voor criminelen die buitenboordmotoren en boten proberen te stelen. De politie probeert er alles aan te doen om deze diefstallen een halt toe te roepen. Dankzij de inzet van lokboten, lokbuitenboordmotoren en 'Burgernet op water' is het aantal diefstallen van boten en buitenboordmotoren sinds jaren weer afgenomen. Ook het komende watersportseizoen worden de lokmiddelen ingezet.

Lokboot

Elk jaar worden rond de 350 vaartuigen en buitenboordmotoren in Fryslân gestolen. De politie betrapte iedere watersportseizoen wel een paar dieven op heterdaad of hield ze na onderzoek aan. Het aantal diefstallen nam echter niet af en daarom werd in samenspraak met de Waterpolitie van het KLPD, gemeente Sudwest Fryslân, de watersportbranche en verzekeringsmaatschappij Unigarant besloten een aantal maatregelen nemen. Zo werden voor het eerst in Nederland lokboten en lokbuitenboordmotoren ingezet. Dat alles met doel om de diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren in Fryslân terug te dringen. De boten en de motoren werden ingezet in havens in onder andere in de gemeentes Sudwest-Fryslân, Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel waar de afgelopen jaren veel diefstallen plaatsvonden, dit alles in overleg met het Openbaar Ministerie.Deze inzet had succes want 16 verdachten werden vorig jaar op heterdaad aangehouden. Ook dit jaar worden lokboten en buitenboordmotoren gebruikt. De personen die vorig jaar werden aangehouden zijn per brief in kennis gesteld dat er dit jaar extra op hen gelet gaat worden.Preventiemaatregelen

De politie wil booteigenaren of waterrecreanten vragen om diefstalpreventiemaatregelen te nemen. Goede sloten maar ook het goed registreren van het vaartuig, merk, type en registratienummers, zijn een pre. Deze gegevens zijn voor de opsporing van de gestolen boot of van de buitenboordmotor noodzakelijk om de koppeling met de eigenaar te kunnen maken. Meer tips zijn te vinden op in devaarwijzer 2011of op de website van dewaterpolitie van het KLPD.Burgernet

Vorig jaar werd gestart met 'Burgernet op water'. Aan deze typisch Friese variant op Burgernet doen mensen mee die op of rondom het water werken. U kunt hierbij denken aan toezichthouders, havenmeesters, opsporingsambtenaren en brugwachters. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een diefstal van een vaartuig of een vermist kind, een Burgernetactie op. De deelnemers krijgen een bericht via de (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of vaartuig. In de praktijk blijkt dat de pakkans van verdachten en het terugvinden van vermiste personen aanzienlijk toeneemt. Zo werden met succes twee gestolen boten teruggevonden en kwamen belangrijke tips binnen na de diefstal van benzinetankjes. Burgernet op het water telt op dit 200 deelnemers. Ook dit jaar wordt de werving voortgezet.In de toekomst kunnen ook waterrecreanten, ongeacht hun woonplaats, zich hiervoor aanmelden.
Provincie:
Tag(s):