vrijdag, 11. maart 2011 - 22:44

iPads voor leerlingen het Hondsrug College Emmen

Emmen

Het Hondsrug College uit Emmen start met ingang van 1 april een project waarbij zij iPads gaat inzetten in het onderwijs. Binnen het huidige schooljaar 2010-2011 gaan drie klassen proefdraaien met een innovatief onderwijskundig project: "Leren op Maat".

Samen met software bedrijf Luminis en uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft het Hondsrug College een toepassing ontwikkeld waarbij onderwijsprogramma’s op maat worden aangeboden en de leerling weer echt centraal staat. Dit revolutionaire idee is uniek in Nederland!

Het Hondsrug College biedt hiermee iedere leerling onderwijs op maat aan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau te volgen en voortijdig modules van het vervolgonderwijs te doorlopen. Door de methodes digitaal, multimediaal en interactief aan te bieden, verandert het leven van de gemiddelde leerling. Denk alleen al aan de zware rugtassen die zullen verdwijnen! Maar ook specifieke toepassingen om zorg op maat te geven, zullen tot de mogelijkheden behoren.

Volgens rector Kees Versteeg onderscheidt dit project zich van andere projecten doordat de inhoud verandert en op maat wordt geleerd en niet alleen de ICT omgeving. Om dit alles te realiseren is een krachtig professioneel draadloos netwerk geïnstalleerd voor alle locaties.

Ook medewerkers van het Hondsrug College zullen op korte termijn worden uitgerust met een iPad. Hiervoor zijn door de eigen ICT afdeling een aantal app's ontwikkeld. De absentie app is hiervan het meest spectaculair. In het kader van het project Voortijdig School Verlaten worden hiermee afwezige

leerlingen direct geregistreerd en kan direct actie worden ondernomen. Naast ondersteuning door onderwijskundige centra wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht naar de waarde van het "Leren op Maat".

Diverse scholen uit het hele land hebben inmiddels al het Hondsrug College bezocht om kennis te nemen van deze innovatieve ontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):