vrijdag, 1. april 2011 - 14:21

Jaarlijkse toets deradicalisering gedetineerde terroristen

Den Haag

Gedetineerden die verblijven op een terroristenafdeling (TA) worden in de toekomst elk jaar getoetst of ze voldoende zijn gederadicaliseerd.

‘In zeer uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden kunnen deze gedetineerden dan in aanmerking komen voor plaatsing op een ‘normale’ afdeling’, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag.

De toetsing zal plaatsvinden door onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, het Gedetineerden Recherche Informatiepunt, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook wordt per gedetineerde bekeken op welke manier vorm kan worden gegeven aan een geleidelijke terugkeer in de samenleving.

Dit schrijft staatssecretaris Teeven vrijdag aan de Tweede Kamer in reactie op een onderzoek dat namens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de terroristenafdeling een positieve bijdrage kan leveren aan het voorkomen van radicalisering en rekrutering binnen gevangenissen. Tegelijkertijd biedt het hoge beveiligingsniveau van de terroristenafdeling weinig ruimte voor resocialisatie.

Met de door Teeven aangekondigde maatregelen wordt voorkomen dat gedetineerden langer op de TA verblijven dan strikt noodzakelijk en wordt de effectiviteit van de afdeling vergroot.

Op een terroristenafdeling verblijven verdachten of veroordeelden van een terroristisch misdrijf of gedetineerden die voor of tijdens detentie radicale boodschappen hebben verkondigd of verspreid.

De eerste TA is in 2006 opgericht in de gevangenis van Vught om rekrutering en radicalisering binnen de gevangenismuren tegen te gaan. In 2007 volgde een afdeling in ‘De Schie’ te Rotterdam.

Tussen 2006 en 2010 verbleven in totaal 30 gedetineerden op een van deze afdelingen. Vanwege deze geringe bezetting zal de TA Vught worden gesloten. De Schie is daarmee nog de enige gevangenis die over een terroristenafdeling beschikt.
Provincie:
Tag(s):