zaterdag, 1. januari 2011 - 21:05

Jaarwisseling 2010-2011: minder incidenten, meer aanhoudingen.

Den Haag

Uit een eerste inventarisatie van het landelijk beeld van de jaarwisseling valt op te maken dat er minder incidenten hebben plaatsgevonden en meer aanhoudingen zijn verricht.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie spreekt van een positieve trend, maar vindt de cijfers geen reden geven tot tevredenheid. Teeven zegt zich vooral zorgen te maken over het aantal gewonden bij de politie en de gevallen van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Dat aantal was dit jaar 115, terwijl het bij de vorige jaarwisseling om 92 incidenten ging.

Op basis van de eerste cijfers is op te maken dat er deze jaarwisseling 2010 incidenten waren. In verreweg de meeste gevallen (842) ging het om vernieling. Brandstichting (588), mishandeling (348) en openlijke geweldpleging (182) volgen als de meest voorgekomen incidenten met Oud en Nieuw. Daarmee ligt het totaal aantal gemelde incidenten 20% lager dan vorig jaar. Het aantal aanhoudingen door politie steeg met ruim 20% naar 1253.

Staatssecretaris Teeven liep de jaarwisseling mee met de politie in de regio Haaglanden. Hij vindt dat het ingezette 'zero-tolerance-beleid' goed uitpakt en wil die lijn doortrekken. Ook de preventieprojecten die hij in de regio Haaglanden bezocht, zijn volgens Teeven uitstekende initiatieven om de jaarwisseling een feest te laten zijn.

Het definitieve landelijke beeld van de jaarwisseling is op 7 januari beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):