vrijdag, 7. januari 2011 - 18:16

Jacht in Gelderland weer open

Vanwege de verbeterde weersomstandigheden heeft de provincie Gelderland besloten de jacht op wild met ingang van 6 januari 2010 weer open te stellen.

Dit geldt tevens voor de schadebestrijding van watervogels en haas. Het besluit heeft betrekking op de gehele provincie Gelderland.

Sinds 27 december is de jacht op wild gesloten en zijn de ontheffingen voor bestrijding van schade door watervogels opgeschort vanwege het aanhoudende winterweer. Inmiddels zijn de weeromstandigheden verbeterd, waardoor het jachtverbod niet langer noodzakelijk is.

De provincie houdt de gevolgen van het winterweer voor de wilde dieren nauwlettend in de gaten. Volgens de weersvoorspellingen zet de dooi de komende dagen voort. Het sneeuwdek is flink afgenomen en er is voldoende open water voor de watervogels. Vanwege de optredende dooi neemt de kans op extra schade door watervogels juist weer toe.

De jacht op het konijn, wilde eend, houtduif en fazant-haan is nog tot 31 januari 2011 mogelijk; de jacht op de haas en de fazant-hen tot 31 december 2010. De ontheffingen voor schadebestrijding van kolgans en grauwe gans zijn geldig tot 1 april en voor meerkoet en knobbelzwaan het hele jaar.

De provincie heeft dit besluit genomen in overleg met de aangrenzende provincies, de Faunabeheereenheden in Gelderland, het Faunafonds en organisaties op het gebied van jacht en natuurbeheer.
Provincie:
Tag(s):