donderdag, 3. maart 2011 - 20:48

Jacques Tichelaar bedankt Drentse kiezer

Regio

Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar is meer dan tevreden over de opkomst tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten in Drenthe. Ruim 58 procent van alle kiesgerechtigden vond gisteren de weg naar de stembus. Tichelaar bedankt de 223.187 Drentse inwoners die hun stem uitbrachten op een van de twaalf politieke partijen.

Drenthe was evenals bij vorige verkiezingen een van de provincies met een hoog opkomstpercentage. De provincie is belangrijk voor veel Drenten, aldus de voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Drenthe. Er liggen voldoende opgaven voor het bestuur. Daarnaast speelden de landelijke krachtsverhoudingen een belangrijke rol.
Tichelaar prijst ook de inzet van alle vrijwilligers die zich in het kader van de provinciale verkiezingen in de afgelopen weken voor de partijen hebben ingezet. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn geweest voor de partijen om campagne te voeren.

Het verloop van de verkiezingen was spannend. Het beeld in Drenthe komt overeen met trends in de andere noordelijke provincies. De Drentse Commissaris feliciteert de partijen die nieuw zitting nemen in de Drentse Staten. D66 was eerder vertegenwoordigd. De PVV heeft nooit eerder een zetel gehad in de Staten van Drenthe. Het huidige aantal van zes fracties in Provinciale Staten breidt daarmee uit naar acht partijen.
Provincie:
Tag(s):