dinsdag, 31. mei 2011 - 9:47

Jeugdige minder vaak betrokken bij criminaliteit

Den Haag

Na een jarenlange stijging wijzen alle bronnen erop dat het aantal daders van delinquent gedrag onder de minderjarigen (12- tot en met 17-jarigen) voor het eerst lager is dan in het voorgaande jaar.

Niet alleen het aantal aangehouden verdachten van een misdrijf en strafrechtelijke daders van misdrijven waarbij het OM strafvervolging zinvol achtte, is in 2008 gedaald. Ook het aantal jongeren dat zegt zich in het afgelopen jaar schuldig te hebben gemaakt aan een delict is in 2010 lager dan in 2005.

Verder is ook onder jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) het aandeel aangehouden verdachten en daders tegen wie een rechtszaak is afgedaan na een jarenlange stijging in 2008 voor het eerst afgenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat zich veranderingen hebben voorgedaan in regelovertredend gedrag onder twaalfminners (10- en 11-jarigen).

Het percentage minderjarigen dat aangeeft zich in het afgelopen jaar schuldig te hebben gemaakt aan lichte en vaak voorkomende delicten is in 2010 duidelijk lager dan in 2005. Ook het aantal aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders van een misdrijf is in 2008 voor het eerst afgenomen, maar is nog niet terug op het niveau van 2003. Deze ontwikkelingen worden in de onderstaande
Provincie:
Tag(s):