maandag, 7. november 2011 - 21:23

Jeugdwerkeloosheid in Zuid-Limburg gedaald

Heerlen

De werkloosheid onder jongeren in Zuid Limburg is in 2010 gedaald met 15 procent tot 2.561. In de eerste helft van 2011 is het aantal verder gedaald naar 2.193. De gestelde doelen uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn daarmee ruimschoots gehaald en zelfs overtroffen. Zuid Limburg is hiermee een van de weinige regio’s in het land waar de jeugdwerkloosheid is gedaald.

Bij het opstellen van het Actieplan in 2009 telde Zuid Limburg ruim 3.000 niet werkende, werkzoekende jongeren. De verwachting was dat dat aantal in 2010 en 2011 zou groeien naar 6.000. Met de maatregelen in het Actieplan wilde de regio die groei halveren en uiteindelijk uitkomen op maximaal 4.500 werkloze jongeren.

In totaal zijn 11.917 jongeren begeleid, op allerlei uiteenlopende manieren: plaatsing in een baan, leerwerkbaan, werkervaringsplek, stageplaats, opleiding of behoud van een baan. Bij 7.393 jongeren heeft dat tot concreet resultaat geleid.
1.132 jongeren doen verschillende dingen tegelijk. Ze blijven langer op school, maar gaan ook op stage en stromen direct daarna door naar een werkervarings-plek. Dit laatste bewijst dat sprake is van goede samenwerking. Bij alle partners en op alle niveaus geldt nog maar een uitgangspunt: jongeren bieden wat ze nodig hebben om succesvol te zijn.
Provincie:
Tag(s):