vrijdag, 23. september 2011 - 16:36

Kabinet blijft zich inzetten voor goede inburgering Turken

Den Haag

Het kabinet blijft zich inspannen voor een goede inburgering van ook Turkse onderdanen in Nederland, onder andere door in te zetten op een algemene leeftijdsonafhankelijke leerplicht.

De recente gerechtelijke bepaling dat Turkse onderdanen niet inburgeringsplichtig zijn in Nederland, betekent ook dat aan Turken die zich in Nederland willen vestigen geen verplicht basisexamen in het buitenland kan worden opgelegd. Dat schrijven minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Leers (Immigratie en Asiel) vandaag aan de Tweede Kamer.

De ministers benadrukken dat ondanks het vervallen van de inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen, kennis van taal en samenleving wezenlijke voorwaarden zijn om actief mee te doen in de Nederlandse maatschappij. Daartoe gaat minister Donner met onder andere Turkse organisaties bekijken hoe de inburgering van Turkse onderdanen gewaarborgd kan worden.
Provincie:
Tag(s):