vrijdag, 18. februari 2011 - 9:25

Kabinet gaat bureaucratie bij de politie aanpakken

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie presenteert vandaag een nieuw 'aanvalsplan' op de strijd aan te gaan tegen de oplopende regeldruk bij de politie. Minder regels, meer op straat is het credo die de administratieve lasten bij de politie met 25% moet verminderen.

Volgens de minister leiden minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid tot meer werkplezier bij de dienders. Minder formulieren, betere informatiesystemen en het schrappen van overbodige regels zal hieraan moeten bijdragen dat er meer tijd overblijft voor het bestrijden van criminaliteit.

Ook op technisch gebied zal er het een en ander veranderen. Zo wil de minister een landelijk aangiftevolgsysteem invoeren en de directe afdoening van veel voorkomende zaken zullen zorg moeten gaan dragen dat burgers sneller en beter worden geholpen.

Uit een proef bij het korps Hollands Midden blijkt dat met een geringe uitbreiding van het aantal ondersteuners de agenten op straat de helft minder papierwerk hoeven te verrichten. Hierdoor zijn de agenten gemiddeld 1,5 uur langer op straat. Minister Opstelten wil daarom dat deze werkwijze in 2012 bij alle korpsen wordt ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):