donderdag, 19. mei 2011 - 16:58

Kabinet moderniseert wetgeving nationaliteit zeeschepen

Den Haag

Verouderde en versnipperde regelgeving op het gebied van nationaliteit van zeeschepen wordt vervangen door een nieuw, overzichtelijk en gemoderniseerd stelsel, dat heeft de Ministerraad besloten.

Dit maakt vlagregisters aantrekkelijker, omdat onnodige belemmeringen voor de exploitatie van een zeeschip worden weggenomen, zodat reders snel kunnen inspelen op veranderde marktomstandigheden. Dat levert de scheepvaartsector economische voordelen op, wat goed is voor de hele Nederlandse maritieme cluster.

Ook wordt het bij ernstige overtredingen eenvoudiger de nationaliteit van een schip te ontnemen. Zonder deze nationaliteit mag een kapitein de Nederlandse vlag niet voeren.

Deze nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen, die zal gelden voor Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bevat regels over het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven.
Provincie:
Tag(s):