vrijdag, 24. juni 2011 - 16:16

Kabinet pakt fraude met kilometerstanden aan

Den Haag

Het kabinet gaat de fraude met kilometertellerstanden aanpakken. De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met een wettelijk verbod op het knoeien met tellerstanden.

Daarnaast wordt het aantal momenten uitgebreid waarop kilometertellerstanden verplicht aan de RDW moeten worden doorgegeven. Dit maakt opsporing van fraude met tellerstanden eenvoudiger.

De kilometerstand is belangrijk voor de waardebepaling van een auto. Wie een auto met een teruggedraaide teller koopt, betaalt meer dan de auto waard is. Volgens schattingen heeft vijf procent van de auto’s in Nederland een onjuiste tellerstand.

De fraude met tellerstanden kost consumenten naar schatting 150 miljoen euro per jaar. De economische schade voor verzekeringsmaatschappijen en de overheid bedraagt enige honderden miljoenen euro’s per jaar.

Het wetsvoorstel verplicht alle door de RDW erkende bedrijven om op bepaalde momenten de tellerstand van een auto aan de RDW door te geven. Tot nu toe was dat alleen bij de APK-keuring het geval. Daar komen bijvoorbeeld opname van voertuigen in de bedrijfsvoorraad, wijziging tenaamstelling en onderhoud en reparaties boven een nog vast te stellen bedrag bij.

Met de registratieverplichting kunnen onregelmatigheden in de reeks kilometerstanden beter en sneller worden gesignaleerd. Voor iemand die overweegt een auto te kopen wordt het mogelijk om bij de RDW informatie in te winnen over de betrouwbaarheid van de tellerstand.

Naast de uitbreiding van het aantal momenten waarop de kilometerstanden verplicht aan de RDW moeten worden doorgegeven, komt er een wettelijk verbod om de kilometertellerstand te manipuleren. België en Duitsland kennen al een dergelijk verbod. Het wetsvoorstel maakt daarmee strafrechtelijke vervolging van fraudeurs eenvoudiger.

Het wetsvoorstel is opgesteld in nauw overleg met onder andere Stichting Nationale Auto Pas (NAP), RAI, BOVAG en de RDW. De verwachting is dat de wet in juli 2012 in werking treedt.
Provincie:
Tag(s):