vrijdag, 8. april 2011 - 17:17 Update: 08-07-2014 0:59

Kabinet scherpt bijstand aan

Den Haag

Meer mensen uit de bijstand en aan het werk is een belangrijke opdracht van dit kabinet. In de bijstand moet de vangnetfunctie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) weer voorop staan. Het kabinet scherpt de verplichtingen aan voor uitkeringsgerechtigden om op zoek te gaan naar een baan. Ook worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de bijstand hoger wordt dan het minimumloon.

Veel mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken ontvangen soms jarenlang een uitkering en zijn niet actief op de arbeidsmarkt. De economische crisis en oplopende begrotingstekorten dwingen het kabinet tot een hervorming van de bijstand. Uitgangspunt is dat wie kan werken ook moet werken en dat werk moet lonen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met aanscherping van de WWB. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken uit het regeer- en gedoogakkoord.

De belangrijkste maatregelen zijn o.a. het verhogen van het minimumloon ten opzichte van de bijstandsuitkering. Ook krijgt men een baan zoek plicht. Jongeren tot 27 jaar zijn verplicht om de eerste vier weken zelf op zoek te gaan naar een baan.
Categorie:
Tag(s):