dinsdag, 22. februari 2011 - 9:02

Kabinet: snel duidelijkheid in asielprocedures

Den Haag

Een zorgvuldige en volledige toetsing van het eerste asielverzoek, snellere afhandeling van vervolgaanvragen en minder vergoedingen voor rechtsbijstand bij onnodige vervolgprocedures; dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee het kabinet de behandeling van asielverzoeken sneller en duidelijker wil maken.

'Er zijn teveel vreemdelingen die te lang in, vaak opeenvolgende, procedures zitten”, 'zegt Leers. 'Er zijn nog teveel prikkels die (door)procederen ondersteunen, óók als dit niet zinvol is, en te weinig prikkels die terugkeer of vertrek naar het land van herkomst bevorderen. Hierdoor is Nederland een relatief aantrekkelijk land van bestemming om de verkeerde redenen, worden procedures gestapeld en is terugkeer een moeizaam proces'.

Leers stelt voorop dat vreemdelingen die recht hebben op bescherming, dit in Nederland zullen krijgen. Hij wil dat het besluit over deze beschermingsstatus snel wordt genomen, waarbij alle belemmeringen om terug te keren worden meegewogen. Alle overige aanvragen voor verblijf in Nederland (bijvoorbeeld kennis- en gezinsmigratie), zullen altijd buiten Nederland gestart moeten worden. Vervolgaanvragen zullen snel en efficiënt worden afgehandeld.
Provincie:
Tag(s):