vrijdag, 2. december 2011 - 15:27

Kabinet verruimt spreekrecht slachtoffers en nabestaanden

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met de uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het beleid om slachtoffers beter te ondersteunen. Spreekrecht kan het slachtoffer helpen bij de verwerking van het misdrijf en de dader confronteren met de gevolgen.

Nu nog mag één nabestaande zijn verhaal op de terechtzitting doen. Dat blijkt in de praktijk te beperkt. Straks krijgen naast de (voormalige) levensgezel van het overleden slachtoffer maximaal drie nabestaanden het recht om op zitting te spreken. Dat kunnen een kind of ouder van het slachtoffer, maar ook andere familieleden zijn zoals grootouders, kleinkinderen, nichten, neven, tantes en ooms met wie het slachtoffer een hechte band had. Verder krijgen ouders of voogden spreekrecht bij minderjarige slachtoffers die vanwege hun jeugdige leeftijd niet in staat zijn op zitting te vertellen over de gevolgen van het misdrijf.
Provincie:
Tag(s):