dinsdag, 29. november 2011 - 19:51

Kabinet wil aantal `spookburgers' terugbrengen

Den Haag

Het kabinet geeft de gemeenten het instrument van de bestuurlijke boete om mensen die ten onrechte geen informatie verstrekken over vertrek uit Nederland, te kunnen aanpakken.

Deze boete kan per persoon oplopen tot 325 euro. Een toenemend aantal burgers vergeet bij vertrek uit Nederland dit te melden bij de overheid, hoewel dit verplicht is. Vooral jongere mensen doen dit vaak.

Ondanks het feit dat de meeste mensen binnen twee jaar weer in Nederland terugkeren, vindt het kabinet het onwenselijk dat gemeenten te maken hebben met onjuiste registraties en onnodig onderzoek naar burgers die onvindbaar zijn.

Correcte gegevens zijn van belang bij een goede uitvoering van overheidstaken. De boete kan worden geheven als het aangekondigde wetsvoorstel Basisregistratie Persoonsgegevens in werking treedt. Dat zal naar verwachting in 2013 zijn.

Daarnaast zal in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens een code worden opgenomen waarmee alle instanties kunnen zien dat er een adresonderzoek loopt ten aanzien van deze personen. Dat schrijft minister Donner van BZK vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek blijkt overigens dat maar in een zeer beperkt deel van de gevallen er daadwerkelijk sprake is van ongewenst maatschappelijk gedrag zoals fraude. In de meeste gevallen gaat het bijvoorbeeld om buitenlandse studenten en seizoenswerkers die terugkeren naar land van herkomst. Deze mensen zijn vaak niet op de hoogte van de verplichting zich uit te schrijven.

Om de kwaliteit van de GBA, die in 2011 is verbeterd tot 97,8% correctheid, verder te vebeteren zal het kabinet bij uitvoeringsorganisaties erop aandringen beter gebruik te maken van de verplichting om afwijkende gegevens te melden aan de gemeente.

Daarnaast wordt het terugmelden gemakkelijker gemaakt, zal er meer voorlichting plaatsvinden en komt er een circulaire waarin geen ruimte wordt gelaten om zich aan deze verplichting te onttrekken.

Voor burgers die niet meer in Nederland wonen zal het kabinet een aanvullende registratie ontwikkelen zodat deze groep niet meer onvindbaar is voor gemeenten. Nu is deze groep vaak wel bekend bij andere instanties, zoals de SVB en pensioenverzekeraars. Het kabinet wil hiermee de categorie `spookburgers' verder terugbrengen.
Provincie:
Tag(s):