vrijdag, 26. augustus 2011 - 23:56

Kabinet wil bouwen aan betere verhouding met burger

Den Haag

De verhouding tussen overheid en burger moet constructiever worden. De overheid moet beter luisteren en meer vertrouwen stellen in burgers, maar kan burgers soms ook meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat schrijft het kabinet in reactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman 2010.

Uit het jaarverslag van de Nationale ombudsman blijkt dat steeds meer mensen de Nationale ombudsman weten te vinden, maar dat tegelijkertijd het aantal klachten over de overheid daalt.

Juridische procedures kunnen volgens de ombudsman vaak worden voorkomen als overheidsorganisaties persoonlijk contact opnemen. Daarom stimuleert het kabinet op verschillende manieren een constructievere verhouding tussen overheid en burgers door o.a het project `Prettig contact met de overheid' dat ervoor moet zorgen dat de overheid minder formalistisch omgaat met gemaakte fouten en vergissingen.

Ook wil het kabinet ruimte geven aan de samenleving om met alternatieven te komen voor bestaande wet- en regelgeving (right to challenge). Hierover wordt de Tweede Kamer in september 2011 geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):