woensdag, 20. april 2011 - 20:29

Kabinet wil twee volwassenen bij kinderopvang

Den Haag

Het kabinet vindt één medewerker lang alleen op de groep risicovol. De commissie-Gunning die onderzoek heeft gedaan naar de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam doet hierover een aantal aanbevelingen.

Eén daarvan betreft het zogenaamde ‘vierogenprincipe’. Dit houdt in dat er twee volwassenen aanwezig moeten zijn, die de kinderen in een groep kunnen zien of horen.

Het kabinet vindt dit zogenaamde ‘vierogenprincipe’ waardevol en is van mening dat alleen van dit principe kan worden afgeweken als het in de uitvoeringspraktijk tot problemen leidt, zoals bijvoorbeeld bij kleine kindercentra.

Daarnaast is het van belang dat bestaande regels worden nageleefd en dat daar controle en handhaving op plaats vindt.
Provincie:
Tag(s):